KKK 2017-06-19T13:06:00+03:00

KKK ehk korduma kippuvad küsimused

Miks ma peaksin DigiABC koolitusel osalema? 2017-06-09T10:42:33+03:00

Põhjuseid osalemiseks on mitmeid:

 • digitaalne kirjaoskus (ehk infotehnoloogilised baasoskused) on muutunud hädavajalikuks pädevuseks, et igapäevaelus ja tööelus edukalt toime tulla
 • digitaalset kirjaoskust läheb üha rohkem vaja ka tööstussektori töötajatel
 • digitaalne kirjaoskus teeb Sinu elu lihtsamaks ja mugavamaks
 • koolitust viib läbi professionaalne koolitusfirma IT Koolitus ja koolitajaks on kogenud lektor
 • koolitusgrupid on mõistliku suurusega (maks. 15 in grupis)
 • koolitusel osalejad saavad kasulikud ja abistavad koolitusmaterjalid
 • võimalus õppida oma emakeeles – koolitused toimuvad nii eesti kui ka vene keeles
 • koolitusel osalemine on tasuta
Kas koolituse läbimisel saab tunnistuse? 2017-06-09T10:03:05+03:00

Jah, õpiväljundid omandanud ning hindamise edukalt läbinud koolitatavatele väljastatakse tunnistus lähtuvalt kehtivast täienduskoolituse standardist.

(Hindamise mitte edukalt läbinud koolitatavatele väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osalemise kohta.)

Mida ma DigiABC koolitusel õpin? 2017-06-09T10:01:12+03:00

Koolituse eesmärk on suurendada Sinu digitaalset kirjaoskust. Koolituse läbija:

 • kasutab arvutit ja/või teisi nutiseadmeid (tahvelarvuti, nutitelefon jms) iseseisvalt algtasemel;
 • omab algteadmisi enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast ja failihaldusest;
 • teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh www.eesti.ee);
 • on teadlik digiallkirja olemusest;
 • teab küberruumi riske ja oskab neid vältida;
 • oskab internetist infot otsida;
 • oskab kasutada elektronposti;
 • oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara;
 • koostab ja vormindab iseseisvalt lihtsaid tekstidokumente;
 • koostab ja töötleb juhendi abil lihtsaid tabelarvutuse tabeleid.
Kellele DigiABC koolitused mõeldud on? 2017-07-07T10:18:59+03:00

Koolituse sihtrühmaks on tööealised Eestis elavad inimesed:

 • kes töötavad tööstussektoris [Eesti majanduse tegevusalad (EMTAK) C – töötlev tööstus];
 • kellel on puuduv või madal digitaalne kirjaoskus;

Kokku viiakse läbi koolitused 3000-le tööstussektori töötajale, kellest vähemalt 60% töötavad metsandus- ja puidutööstuse või masina- ja metallitööstuse valdkondades.

Kõigist koolitatavatest on vähemalt 30% Eestis elavad ja tööstussektoris töötavad venekeelt kõnelevad inimesed.

Kas DigiABC koolitust on võimalik tellida ettevõttesse? 2017-06-07T12:44:02+03:00

Jah, DigiABC koolitust on võimalik ettevõttesse (töötajatele) tellida ja meie koolitaja tuleb meeleldi teie asukohta. See on väga hea viis, kuidas oma töötajatele tasuta digitaalse kirjaoskuse täiendkoolitust pakkuda.

Huvi korral võtke palun ühendust info@koolitus.ee või +372 618 1727.

Kas DigiABC koolitustel osalemine on tasuta? 2017-06-07T12:26:24+03:00

Jah, koolitused on osalejatele tasuta. Koolituse korraldamise kulud kaetakse Euroopa Sotsiaalfondist sihtotstarbeliselt saadud finantseeringust.