Mida ma DigiABC koolitusel õpin?

Koolituse eesmärk on suurendada Sinu digitaalset kirjaoskust. Koolituse läbija:

  • kasutab arvutit ja/või teisi nutiseadmeid (tahvelarvuti, nutitelefon jms) iseseisvalt algtasemel;
  • omab algteadmisi enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast ja failihaldusest;
  • teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh www.eesti.ee);
  • on teadlik digiallkirja olemusest;
  • teab küberruumi riske ja oskab neid vältida;
  • oskab internetist infot otsida;
  • oskab kasutada elektronposti;
  • oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara;
  • koostab ja vormindab iseseisvalt lihtsaid tekstidokumente;
  • koostab ja töötleb juhendi abil lihtsaid tabelarvutuse tabeleid.
2017-06-09T10:01:12+00:00